JM does not take responsibility for the translation

Etikk og verdier

Retningslinjene er laget for å støtte den enkelte medarbeider i sin rolle i JM. JM har utarbeidet retningslinjer for å støtte den enkelte medarbeider i sitt daglige virke i JM.

Utdrag fra våre adferdsregler

Relasjoner med hverandre
Vi utvikler gode og langvarige relasjoner med våre medarbeidere. Vi respekterer hver enkelt medarbeider og aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminering.

Forhold til omverdenen
Vi utvikler gode og langvarige relasjoner med våre kunder og vår omverden. Vi dekker kundens behov og etterstreber å overgå deres forventninger. Hvert prosjekt gjennomføres som en god referanse. Vi risikerer ikke at kortsiktige avgjørelser svekker verdien av JMs varemerke.

Vår måte å jobbe på
Velprøvde og enhetlige prosesser og produkter er grunnlaget for å kunne tilby attraktive boliger av god kvalitet. Det oppnår vi med en strukturert arbeidsmåte som styres i vårt virksomhetssystem. Vi bedriver langsiktig kvalitets- og miljøarbeid som en naturlig del av vår virksomhet.

Helse og sikkerhet foran alt
Vi arbeider for at alle ansatte skal ha et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø som fremmer sikkerhet og helse, samt en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv.

HMS

Les mer om hvordan vi tar vare på våre medarbeidere og sikrer god helse, godt miljø og god sikkerhet på alle våre arbeidsplasser.

Les mer om HMS