JM does not take responsibility for the translation

JOBB OG KARRIEREMULIGHETER I STØ ENTREPRENØR

STØ Entreprenør skal være en attraktiv arbeidsgiver. Vi har stor variasjon i våre oppdrag, og hos oss vil det alltid være muligheter for å utvikle og utfordre seg selv. Vi håper du finner en stilling hos oss som virker utfordrende, interessant og som kan passe til din kompetanse.

Dyktige og engasjerte medarbeidere er helt avgjørende for vår fremgang. Derfor bygger vi langsiktige relasjoner med våre medarbeidere, og gir dem forutsetningene til å utvikle seg i jobben gjennom utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. I STØ Entreprenør har vi mange ulike stillinger og noen av dem finner du her.

Håndverkere

Håndverker
Som håndverker i STØ Entreprenør har du mulighet til å jobbe som tømrer eller grunnarbeider. Utdanning ved yrkesfaglig løp i videregående opplæring med to år på skole og to år som lærling i bedrift. Det finnes også flere utdanningsløp. Se www.utdanning.no for mer informasjon om disse yrkene.

Bas tømmer
En medarbeider med lang erfaring som håndverker og leder for et arbeidslag, og som selv deltar i utførelsen.

 

Funksjonærer 

Arbeidsleder
Planlegger og leder arbeide innenfor tildelt ansvarsområde. Sørger for at nødvendige materialer og utstyr er på plass til rett tid. Har ofte utdannelse som ingeniør, men kan også ha håndverksbakgrunn med god yrkeserfaring.

Anleggsleder
Leder hele virksomheten på byggeplassen. Ansvarlig for fremdrift, økonomi, arbeidsmiljø og sikkerhet på bygget. Dette er en person med lang erfaring og teknisk utdannelse.

Prosjektleder
Har totalansvaret for prosjektets økonomi, fremdrift, kvalitet og HMS.  Bidra til anskaffelse av nye prosjekter gjennom opparbeidselse av gode kunderelasjoner. 

Prosjekteringsleder
Har ansvar for prosjektets prosjektering, samt ansvar for myndighetsbehandling, herunder avtaleinngåelse og kontraktsinngåelse med eksterne ressurser. 

Stabsfunksjoner
I stabsfunksjon har vi avdelinger som støtter STØ Entreprenørs kjernevirksomhet, som HR, markedskommunikasjon og økonomi.


Slik beskriver våre medarbeidere sin arbeidsplass.