JM does not take responsibility for the translation

Velkommen som lærling i JM Entreprenør

JM Entreprenør bygger framtiden - Velkommen til å bygge din hos oss

Både på kort og lang sikt er målet vårt å påvirke ungdom til å velge en fremtid i bygg- og anleggsbransjen generelt og JM spesielt. Lærlingeordningen fornyer vår kompetanse og sikrer oss kontinuerlig tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Som lærling hos oss er du sikret en grundig gjennomarbeidet utviklingsprosess frem til fagarbeider.

Vår målsetning er til enhver tid å ha minst 10 % lærlinger blant våre fagarbeidere. Vi tar inn lærlinger til tømrerfaget. Lærlingeordningen er en fortsettelse på utdanningen etter skolen for å få fagbrev. Lærlingen skal utføre alle momenter innen arbeidsfeltet, og arbeidsgiver er ansvarlig for oppfølgingen. En lærling er ansatt og har lønn.

De fleste lærlinger ansetter vi på våren med oppstart i august, men vi har også løpende opptak gjennom året. Følg med på vår side ledige stillinger.

 

Vil du være med på laget?

Er du interessert i lærlingeplass? Ta gjerne kontakt med vår HR-avdeling for informasjon og søknadsprosedyrer.