JM does not take responsibility for the translation

Velkommen som lærling i STØ Entreprenør

STØ Entreprenør bygger framtiden - Velkommen til å bygge din hos oss

Både på kort og lang sikt er målet vårt å påvirke ungdom til å velge en fremtid i bygg- og anleggsbransjen generelt og STØ Entreprenør spesielt. Lærlingordningen fornyer vår kompetanse og sikrer oss kontinuerlig tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Som lærling hos oss er du sikret en grundig gjennomarbeidet utviklingsprosess frem til fagarbeider.

Vi tar inn lærlinger til tømrerfaget. Lærlingordningen er en fortsettelse på utdanningen etter skolen for å få fagbrev. Lærlingen skal utføre alle momenter innen arbeidsfeltet, og arbeidsgiver er ansvarlig for oppfølgingen. En lærling er ansatt og har lønn.

De fleste lærlinger ansetter vi på våren med oppstart i august, men vi har også løpende opptak gjennom året. Følg med på vår side ledige stillinger.

 

Vil du være med på laget?

Er du interessert i lærlingeplass? Ta gjerne kontakt med oss for informasjon og søknadsprosedyrer.