JM does not take responsibility for the translation

MULIGHETER FOR OPPLÆRING OG UTVIKLING I JM ENTREPRENØR

Din kompetanse og erfaring er viktig for oss. Vi legger til rette for at du utvikler deg, både internt i JM Entreprenør, i JM-konsernet og ved ekstern tilleggsutdannelse.

JMs traineeprogram
JMs traineeprogram er konsernovergripende og gjennomføres i samarbeid med JM AB i Sverige, slik at du som trainee får en bredest mulig oppfølging og kommer inn et større team av traineer. Les mer om JMs Traineeprogram her »

Velkommen inn
Hvert år rekrutterer vi nyutdannede ingeniører som kan gå vår karrierestige med en personlig utviklingsplan innen produksjon.

Velkommen inn! »

Ung i JM

For deg som er under 33 år har vi nettverket Ung i JM. Formålet med Ung i JM er å knytte de unge i bedriften tettere sammen – både faglig og sosialt – på tvers av regioner og arbeidsroller. Gjennom jevnlige nettverkstreff vil vi skape en arena der de kan lære hverandre å kjenne, lære mer om JM og våre samarbeidspartnere, få spennende og relevant faglig påfyll og ikke minst ha det gøy sammen.

 

Godt arbeidsmiljø

Samhold, fellesskap og godt arbeidsmiljø er grunnpilarer hos oss. Du blir del av et nettverk der du kan utvikle deg sammen med andre faglig dyktige kollegaer.

 

Det skal kjennes godt å jobbe i JM Entreprenør.
Derfor har vi utviklet en gunstig pakke med ansattgoder. 

  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Avtalefestet pensjon (AFP)
  • Helseforsikring
  • Treningstilskudd
  • Firmaleilighet
  • 50 % refusjon på inntil 10 fysikalske behandlinger per år
  • 5 ukers ferie