JM does not take responsibility for the translation

Vi tilbyr

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, og vi har stort fokus på å legge til rette for at alle trives på jobb, både faglig og sosialt.

Muligheter for opplæring og utvikling i STØ Entreprenør

Din kompetanse og erfaring er viktig for oss. Vi legger til rette for at du utvikler deg, både internt i STØ Entreprenør, og ved ekstern tilleggsutdannelse. Vi har stort fokus på å gi våre medarbeidere mulighet til å bruke sin kompetanse og å oppnå sitt potensial.

Godt arbeidsmiljø

Samhold, fellesskap og godt arbeidsmiljø er grunnpilarer hos oss. Du blir del av et nettverk der du kan utvikle deg sammen med andre faglig dyktige kollegaer. Vi er stolte av kulturen vår, og av at våre medarbeidere trives godt på jobb.

 

Det skal kjennes godt å jobbe i STØ Entreprenør.
Derfor har vi utviklet en gunstig pakke med ansattgoder. 

  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Avtalefestet pensjon (AFP)
  • Helseforsikring
  • Treningstilskudd
  • 50 % refusjon på inntil 10 fysikalske behandlinger per år
  • 5 ukers ferie