JM does not take responsibility for the translation

Om STØ Entreprenør

STØ Entreprenør er lokalisert på Lørenskog. Vi utfører totalentrepriser i Oslo og Akershus.

 

STØ Entreprenør
I dag er vi ca. 60 ansatte, hvorav noen få sitter i stabsfunksjoner, mens det store flertallet er prosjektorganisasjon tilknyttet byggeplassvirksomheten.

Solid kompetanse
Kjernen i vår virksomhet er at vi innehar en bred kompetanse til å gjennomføre de fleste typer prosjekter. Våre prosjekt-/ anleggsledere har mangeårig erfaring. Sammen med arbeidsledere og håndverkere danner de et produksjonslag som sikrer at du som kunde får ditt produkt levert til rett tid, rett kvalitet og rett kostnad.

Les mer om hvorfor du bør velge STØ Entreprenør her »

Gode systemer – sikker gjennomføring
Vi har et sett med kvalitetskrav, etiske retningslinjer, prosesser og rutiner som sørger for en sikker gjennomføring av våre prosjekter. 

Mange av våre medarbeidere har lang fartstid i selskapet. Dette som følge av godt arbeidsmiljø og anerkjennelse for jobben man gjør. Vi har gode team med mennesker som kjenner hverandre etter mange års samarbeid, og som bidrar til en trygg og rasjonell prosjektgjennomføring.

Vår historie
Vår virksomhet har mer enn 60 års erfaring i byggebransjen.

 

Les mer om STØ Entreprenørs historie »

 

STØ Entreprenør - Rett kvalitet til rett tid.