JM does not take responsibility for the translation

Vår historie

Vår historie starter på Romerike i 1957 da Egil A. Bråten og Even Dahl etablerte selskapet Østlandske Ingeniør og Entreprenør forretning AS (senere forkortet ØIE AS).

ØIE vokste kraftig utover på 1990-tallet og ved siden av entreprenørvirksomheten ble de også en betydelig eiendomsutvikler. Nordens største boligutvikler, JM AB i Sverige ønsket å etablere seg i Norge, og dette startet med kjøpet av Bærums-bedriften Byggholt i 1998. For få et bedre fotfeste på Romerike ble ØIE kjøpt av JM i 2011. ØIE hadde i alle år drevet entreprenørvirksomhet og for å forsterke fokuset på denne delen av virksomheten ble JM Entreprenør AS etablert som eget selskap i 2018 tilsvarende JM Entreprenad AB i Sverige. Med dette har vi ved siden av unik lokalkunnskap også internasjonal tyngde.

Om vår eier

Vår eier JM AB ble etablert i 1945. Selskapet vokste raskt og ble notert på Stockholmsbørsen i 1982. I tillegg til Norge og Sverige er de også etablert i Finland. JM AB omsetter for ca. 16 milliarder årlig og er en lønnsom og solid virksomhet. Vi i JM konsernet er svært opptatt av å ha fornøyde kunder og er hvert år i toppen i målt kundetilfredshet.


1945 JM etableres av byggmester John Mattson i Sverige.
1957 Østlandske Ingeniør og Entreprenørforetak A/S (ØIE AS) stiftes av Egil A. Bråten og Even Dahl.
1959 Entreprenørforretningen Brekke og Holt A/S (Byggholt A/S) blir etablert av Jon Holt og Ole Brekke.
 Fra 1950-70 tallet har samtlige byggelag voldsom suksess, og virksomhetene vokser.
1998 JM kjøper Byggholt A/S. Den norske avdelingen får navnet JM Byggholt.
2011 JM Norge AS kjøper ØIE A/S (Romerike).
2013 1. januar - ØIE A/S fusjoneres inn i JM Norge A/S under navnet region Oslo Nord.
JM region Oslo Nord består av både egenregi boligutvikling og entreprenørvirksomhet.
2013 1. desember -  JM region Oslo Nord deles i to. Boligutvikling og entreprenør skiller lag.
JM region Oslo Nord driver nå kun med eksterne entrepriser.
2018 JM Entreprenør AS fisjoneres ut som eget selskap.

 For utfyllende informasjon om JM AB anbefaler vi å besøke jm.se/historik »

VÅRT FAGFELT

Vi er en svært allsidig entreprenør og har utført det meste innen nybygg. Fra kirke og kulturbygg til boliger og kjøpesentre.

Les mer om vårt arbeid