JM does not take responsibility for the translation

Vår historie

Vår historie starter på Romerike i 1957 da Egil A. Bråten og Even Dahl etablerte selskapet Østlandske Ingeniør og Entreprenør forretning AS (senere forkortet ØIE AS). ØIE utviklet seg raskt til å bli en velrennomert og allsidig entreprenør på Romerike, som de neste årene sto for gjennomføringen av en rekke store prosjekter.

Utover på 1990-tallet ble ØIE også en betydelig eiendomsutvikler. JM Norge AS ønsket å få et bedre fotfeste som eiendomsutvikler på Romerike, og kjøpte ØIE i 2011. ØIE hadde i alle år drevet entreprenørvirksomhet og for å forsterke fokuset på denne delen av virksomheten ble JM Entreprenør AS etablert som eget selskap i 2018.

Foreløpig siste kapittel i vår historie er at KB-Gruppen, som ønsket å etablere en totalentreprenør i samme markedsområde, kjøpte JM Entreprenør AS i 2019. Vi skiftet dermed navn til STØ Entreprenør AS.

VÅRT FAGFELT

Vi er en svært allsidig entreprenør og har utført det meste innen nybygg. Fra kirke og kulturbygg til boliger og kjøpesentre.

Les mer om vårt arbeid