JM does not take responsibility for the translation

Leverandørfakturaer

                                                         

STØ Entreprenør arbeider kontinuerlig med å effektivisere håndteringen av leverandørfakturaer.

Fakturering

STØ Entreprenør ønsker derfor å motta fakturaene elektronisk, og da på EHF-format (Elektronisk Handels Format). Fakturaene må være utstedt til STØ Entreprenør med org.nr 920 379 559 og skal alltid merkes med en av STØ Entreprenørs kostnadsbærere (se lengre ned i dokumentet).

Korrekt merking av fakturaer

For at dine fakturaer skal få raskest mulig behandling hos oss, er det viktig at alle fakturaer stiles til korrekt selskap og er merket med korrekt referanse og kostnadsbærer.

Ytterligere info om fakturaer på EHF-format finnes i dokumentet STØ Entreprenør EHF-aktivering.

STØ Entreprenør forbeholder seg retten til å returnere fakturaer som ikke er korrekt merket. Alle elektroniske fakturaer (EHF) som ikke inneholder korrekt kostnadsbærer i feltet "AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID" vil automatisk bli avvist. STØ Entreprenør aksepterer ikke purregebyr eller morarenter dette måtte medføre. For eventuelle spørsmål: Ta kontakt på e-post: faktura@stoent.no

Originalfaktura som vedlagt PDF

STØ Entreprenør ønsker at «originalfaktura» i PDF ligger vedlagt EHF-fakturaen.

Betalingsbetingelser

STØ Entreprenør opererer med minimum 30 dagers betalingsbetingelse, om ikke annet er avtalt. Dette sikrer tilstrekkelig tid for din faktura til å bli mottatt, behandlet og utbetalt.

Samlefakturaer

STØ Entreprenør aksepterer ikke fakturaer med flere enn en (1) kostnadsbærer ».
STØ Entreprenør kan ta imot samlefaktura i de tilfeller flere leverte tjenester og/eller produkter leveres ved ett eller flere tilfeller til en og samme kostnadsbærer.

Tilbakebetaling / innbetaling til STØ Entreprenør

Ved eventuelle tilbakebetalinger / innbetalinger til STØ Entreprenør skal det alltid utstedes en kredittfaktura.

Fakturaadresse

Fakturaadresse til STØ Entreprenør er: Gamleveien 2, 1461 Lørenskog

Faktura på e-post

Dersom faktura ikke kan sendes på EHF-format, kan faktura sendes på e-post.
PDF-faktura på e-post til faktura@stoent.no Følgende krav må da oppfylles:

o Faktura og vedlegg som ett PDF-dokument
o PDF-fil med høy oppløsning, 300 DPI
o Sendes det flere fakturaer i samme mail, må de deles i en PDF-fil pr. faktura
o Tilleggsopplysninger i mail blir ikke overført til det elektroniske fakturaflytsystemet sammen med fakturaen