JM does not take responsibility for the translation

Referanse og kostnadsbærer

Referanse og kostnadsbærer                            

I EHF-formatet skal disse plasseres i følgende felt:

Referanse:

Referanse (dvs. navn på bestiller fra STØ Entreprenør) skal plasseres i feltet "Contact name" i EHF-fakturaen.

Kostnadsbærer:

Kostnadsbærer skal plasseres i feltet "AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID" i EHF-fakturaen. Kostnadsbærer kan være (1 av disse 2):

Prosjektelement: (alltid punktum (.) etter startbokstav, og etter siffer nr. 6 – se eks.)

E.1xxxxx.x.x (x=siffer mellom 0-9, prosjektnummer kan være lengre/kortere enn eks.)

NB! Merk at prosjektelement på formatet E.1xxxxx ikke er gyldig.

Kostnadssted: Kxxxxx (alltid bokstaven K etterfulgt av 5 siffer)