JM does not take responsibility for the translation

JM Entreprenør AS ble etablert som et eget selskap i 2018.

25.01.2018

Vi fisjonerte ut fra JM Norge AS for å forsterke fokuset på entreprenørvirksomheten. Vi er lokalisert på Lørenskog og utfører bygg entrepriser i Oslo og Akershus. Vi har ca. 60 ansatte og har en årlig omsetning på ca. 500 millioner NOK. Våre prosjekter strekker seg i karakter og omfang, fra kirke og kulturhus til kjøpesentre og boliger. Vårt morselskap, JM AB, er en svært lønnsom og solid virksomhet som er børsnotert og omsetter for ca. 16 milliarder årlig