JM does not take responsibility for the translation

Første pilotprosjekt i Norge med BREEAM-sertifisering av boligbygg.

08.11.2016

JM Entreprenør inngikk en totalentrepriseavtale med ROM Eiendom om bygging av «Hollenderkvartalet» i Schweigaards gate 40-46 i Oslo i 2016. Byggestart i januar 2017 og ble ferdigstilt høst 2018. Avtalen har en verdi på ca. kr.145 millioner eks. mva.

Totalt ble det bygd 62 leiligheter og ca. 750m2 næringslokaler med tilhørende fellesarealer og utomhusanlegg.

Prosjektet har en meget sentral og attraktiv beliggenhet og er en del av kvartalsstrukturen mellom Schweigaards gate, Hollendergata og Grønlandsleiret. Etter ferdigstillelsen gjør de nye bygningene at kvartalet fremstår som helhetlig rundt en stor felles bakgård. Prosjektet har høy standard og er et av de første boligprosjekter som realiseres som et miljøprosjekt med sertifisering som BREEAM Very Good.

Vi er svært fornøyde med tilliten ROM Eiendom har vist oss gjennom å tildele oss dette prosjektet. Prosjektet har med sin beliggenhet betydelige utfordringer med tanke på trafikk, grunnforhold, nabobebyggelse og logistikk. Vi går til oppgaven med en stor porsjon ydmykhet, men vet samtidig at vi har den kompetansen som kreves i et slikt prosjekt.

 4B Arkitekter AS

Les mer om prosjektet: Hollenderkvartalet