JM does not take responsibility for the translation

KVARTAL 1 - FORPROSJEKT

Samarbeidsavtale med Kvartal 1 AS.

17.01.2018

Forprosjektavtalen går ut på at JM  Entreprenør inngår i prosjektgruppen for Kvartal 1 med ansvar for å lede prosjektutvikling, prosjektering og leveranse av alle bygningsmessige og tekniske fag. Vi knytter til oss prosjekterende og utførende som vi ønsker å ta med oss i gjennomføringsfasen, med det formål å finne de beste og mest rasjonelle løsningene i løpet av forprosjektet. Målet med forprosjektet er å prosjektere frem tegninger for rammesøknad, samt bygningsmessig og teknisk funksjonsbeskrivelse som er grunnlaget for pris og forutsetninger i gjennomføringsfasen. Alle beslutninger vedrørende prisnivå og utførelse gjøres i samråd med BH.

Samarbeidsavtalen inngås på bakgrunn av det materialet som er utarbeidet i forprosjektet. Samarbeidsavtalen har som mål å utvikle prosjektet gjennom et tett og konstruktivt samarbeide med raske beslutningsprosesser. Avtalen utarbeides enten som en vanlig fastprisavtale, eller som målprisavtale med åpen bok og løpende regning med avtalt 9,5% påslag og 50/50 deling av overskridelser eller besparelser i henhold til målpris.

Avtalen skal også basere seg på åpenhet, tillit og lojalitet hvor alle bidrar aktiv til et konstruktivt samarbeidsklima med fokus på oppgaveløsning.

Bygget ligger sentralt i Lillestrøm og vil bli veldig synlig pga høyden. Det har derfor vært en lang prosess med å få godkjent utformingen og fasadene. Vi jobber nå fortløpende med dette og håper å få sendt inn prosjektet til andregangsbehandling i kommunen før nyttår, slik at det kommer oppi HUT (Hovedutvalget for tekniske tjenester) i midten av januar. Rammesøknad er da planlagt innsendt i løpet av februar og byggestart vil forhåpentligvis bli april/mai 2019.