JM does not take responsibility for the translation
Overlevering av Youngstorget 3

Overlevering av Youngstorget 3

Youngstorget 3 ble overlevert i slutten av første kvartal i 2019

09.04.2019

Youngstorget 3 AS, et selskap i Olav Thon Gruppen, og leietaker Netlife har tatt over sine lokaler. Kulturhuset har allerede tatt over sine lokaler og er godt i gang med innredningsarbeidene.


Bygget er et fremtidsrettet næringsbygg med en beliggenhet ut mot Youngstorget i Oslo, vegg i vegg med den markante Folketeater-bygningen. Et funksjonelt bygg for både kontor, forretnings- og bevertningslokaler. Det vil være konserter, kulturarrangementer og servering i underetasje og første etasje. De øvrige etasjene skal Netlife disponere. Det er fem fleksible etasjer med kontorareal som ligger rundt et naturlig belyst atrium med gode lysforhold. Atriets plassering og utforming sikrer effektiv bruk og utnyttelse av etasjene.
Fasadematerialet for Youngstorget 3 er i hovedsak en middels lys tegl med fuger i lignende valør. Sammen med vindusstrukturen gir det en helhetlig og rolig flate som harmonerer med omgivelsene.

Himling
Åpen himling i alle etasjer har vært et krav fra byggherre og arkitekt. Det stiller høye krav til de tekniske når det er synlige rørføringer i tak.

BREEAM «Very Good»
Bygget er prosjektert med høye energi- og miljøambisjoner, noe som viser at dette også er gjennomførbart i sentrumsnære områder. Kontorlokalene er BREEAM-NOR klassifisert som «Very Good». I tillegg har bygget energiklasse A og oppfyller kravene i TEK10 (teknisk forskrift). Dette betyr at bygget er forventet å ha et lavt energiforbruk og dermed også lave driftsutgifter. Mellom takvinduene er det solcellepanel som forsyner bygget med strøm.

Sorptiv kjøling
Bygget forsynes med fjernvarme (varmt vann) som genereres gjennom avfallsforbrenning. Fjernvarmes brukes naturlig nok til oppvarming, men ved å regulere trykk/fukt kan fjernvarmen brukes til avkjøling av bygget. Denne prosessen kalles for sorptiv kjøling, og Youngstorget 3 er et av Norges første næringsbygg som tar i bruk denne teknologien. Miljøgevinsten er stor. Avfallsforbrenning gjøres året rundt, og man utnytter da overskuddsvarmen også i kjølesesongen.

 

Se mer: Bilder av prosjektet  I  bygg.no