JM does not take responsibility for the translation

Triaden

Intensjonsavtale med Thon kan bli kjempeprosjekt for JM Entreprenør.

05.07.2018

Vi har skrevet under en intensjonsavtale med Thon om utbygging av Triaden Kjøpesenter på Lørenskog. Foreløpig plan er rehabilitering og utvidelse av eksisterende kjøpesenter og bygging av skole med tilhørende idrettshall. I tillegg til dette skal det bygges ca 150 boliger. Før arbeidene kan starte må det gamle kulturhuset rives. Det foreligger ramme på riving og det er bestilt en miljøsaneringsrapport. Vi har målsetning om å starte riverarbeidene på nyåret. Vi jobber nå med å komme til enighet slik at vi i løpet av året kan signere kontrakt på utførelse av arbeidene. Prosjektet vil bli delt opp i 6-8 byggetrinn og byggeperioden vil være ca tre år.