JM does not take responsibility for the translation

Bærekraft

Bærekraft

STØ Entreprenør etterstreber å utvikle og bygge samfunn som tilfredsstiller dagens behov uten å risikere kommende generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

 

BREEAM

STØ Entreprenør innehar kompetanse til å gjennomføre BREEAM prosjekter. Alle kontorbygg foretaket har oppført etter 2014, er BREEAM-sertifisert.

I samarbeid med Bane Nor Eiendom har vi utviklet Norges aller første BREEAM-NOR-sertifiserte boligbygg. Prosjektet "Hollenderkvartalet" er et boligkompleks som består av 62 leiligheter, samt næringslokaler på gateplan.

Les mer om Hollenderkvartalet-prosjektet