JM does not take responsibility for the translation

Triaden Utvidelse

Skårersletta, Lørenskog, Akershus

På Skårersletta i Lørenskog bygger har STØ Entreprenør fått i oppdrag fra Thongård AS å utvide Triaden Storsenter med omkringliggende areal

Triaden Storsenter ble bygget på 1980-tallet, og er nå klar for en større utvidelse og rehabilitering. STØ Entreprenør signerte høsten 2019 flere avtaler med Thongård AS som totalentreprenør for de ulike byggetrinnene som skal gjennomføres de neste årene.

Første byggetrinn ble å klargjøre byggetomt ved å rive eksisterende Kulturhus og Kino, noe som ble utført andre halvdel av 2019. Videre er eksisterende parkeringshus revet og klargjort for å oppføre et helt nytt, noe som også skal bidra med utomhusarealer mot prosjektet Skårer Vest.

Totalt består Triaden Utvidelse-prosjektet av hele 7 byggetrinn hvorav 5 er skrevet kontrakt på per nå. Fordelingen er som vist under:

BT1        Riving Kulturhus og kino
BT2        Riving og oppføring av parkeringshus
BT3        Utvidelse av kjøpesenter - tett bygg
BT4        Utvidelse av kjøpesenter – innredning
BT7        Ombygging av eksisterende kjøpesenter

Fremdriften på prosjektet er god, og målet er å ferdigstille BT2 – P-hus til julehandelen 2020, mens BT3 har oppstart påske 2020. Det blir med andre ord stor aktivitet på Skårersletta fra STØ Entreprenør de neste årene.


STØ Entreprenør AS

Se flere referanseprosjekter