JM does not take responsibility for the translation

Espira Evangtunet

Årnes, Nes, Akershus

STØ Entreprenør bygger barnehage for Espira Entreprenør AS på byggefeltet Evangtunet på Årnes.

Barnehagen vil ha plass til ca 100 barn og 25 ansatte. Bygget bygges etter TEK 17 og med krav til universell utforming.

Samarbeidsentrepriseformen muliggjør et godt samarbeid mellom Espira og STØ Entreprenør, der vi sammen bruker våre kunnskaper til å utforme brukervennlige og økonomiske løsninger som begge parter er tjent med.

Bruttoareal er cirka 950 kvadratmeter. Byggestart er 1. kvartal 2019 med ferdigstillelse 4. kvartal 2019.

Vi har tidligere bygget en barnehage for Espira i Rælingen og på Grefsen i Oslo etter samme entrepriseform, med gode tilbakemeldinger fra kunden.


STØ Entreprenør AS

Se flere referanseprosjekter