JM does not take responsibility for the translation

Elveparken

Lillestrøm, Skedsmo, Akershus

Elveparkens 10 bygg utgjør et fantastisk boligområde - utviklet av STØ Entreprenør, med Nitelva i Lillestrøm som nærmeste nabo. Det tidligere industriområde er nå forvandlet til idylliske grøntarealer som strekker seg helt ned til elvebredden.

Den fantastiske tomten ble kjøpt av Skedsmo kommune i 2006, og prosjektet ble utviklet av STØ Entreprenør i egenregi. Elveparken består av 251 flotte leiligheter fordelt på 10 bygg. Vi startet arbeidet med tomten i 2007. En romslig tomt kombinert med godt samarbeid med arkitekt og god planlegging har resultert i et utrolig utomhusareal.

Utfordrende faktorer Med prosjektets beliggenhet langs elven i baktankene, samt tidligere industrivirksomhet på tomten har vi tatt en rekke valg ut i fra kvaliteten på grunnen. Grunnen er ustabil med mye sand og silt, men med høy fagkompetanse har vi landet på en god og trygg løsning.  For å hindre fremtidige problemer med flom ble den allerede påbegynte flomvollen fullført, og byggene ble hevet over flomvannsnivået.

 

Lys fremtoning Blokkene er kledd i lyse materialer og har et lyst og ledig utseende. Det ble valgt å bruke mye glass for at blokkene skulle skape rom. Leilighetene henvender seg mot elven og parkområdene som har mange tiltalende elementer.

Byggeskikkprisen For vårt arbeid med Elveparken ble vi belønnet med Byggeskikkprisen i 2010.

I juryens begrunnelse for Elveparken i heter det: Bebyggelsesmønsteret utnytter på en overbevisende måte tomtas kvaliteter mht. utsikt, sol og blågrønt preg og sikrer klart definerte, trygge og solfylte uterom for lek og opphold.

Hovedbegrunnelsen for at Elveparken ble tildelt prisen, er arbeidet med utemiljøet og organiseringen av omgivelsene. Samt miljøbevissthet og solid materialbruk. Juryen trekker spesielt fram et vannspeil som håndterer overvannet og er et positivt innslag i boligmiljøet. Her kan du lese mer om utdelingen av Byggeskikkprisen 2010 >> http://www.elveparken1.no/images/stories/Skedsmo_kommune_byggeskikkpris_for_2010.pdf


STØ Entreprenør AS

Se flere referanseprosjekter