JM does not take responsibility for the translation

Hurdalssenteret

Hurdal, Øvre Romerike, Akerhus

Hurdal – syn-, og mestringssenter, eller Hurdalssenteret, ligger i flotte naturomgivelser, med Hurdalssjøen som nærmeste nabo.

Hurdalssenteret er et rehabiliteringssenter for synshemmede, bygningen krevde derfor stor grad av spesielle tilpasninger.

I 2010 startet vi på byggeprosessen i Hurdal. Året etter stod senteret klart til nyåpning. Hele byggeprosessen ble gjennomført mens det resterende senteret var oppe for kundene.

Byggets egenart
I utformingen av bygget var det svært viktig at designet var med på å gjøre bygningen tilgjengelig for alle. Dette innebar blant annet bruk av mange forskjellige taktile overflater, håndløpere i gang/korridor, kontrastfarger i dører og ledelinjer i gulv. Noen ledelinjer har også innlagt lys.


Omfattende bygg
Det ble blant annet bygget en ny aktivitetsfløy, med svømmebasseng, idrettshall, treningsrom og garderober. Garderobene har også badstue. Nye kurs/undervisningsrom, borom og kontorer er også en del av utbyggingen. Det ble også bygget et nytt storkjøkken, samt musikk og håndverksrom. Med andre ord, et bygg med svært mange rom med ulik funksjon.

Vakkert utomhusområde

Omgivelsene utenfor speiles i et Atrium inne i senteret med frodig beplanting. Her er blant annet en sansehage, som skal utfordre de ulike sansene til de som ser dårlig, eller ikke har synet. Dette uteområdet er blant annet fylt med urter, blomster og busker med sterk lukt. Det er lagt opp til et uteområde med mye aktivitet. Det er oppført både benkeplasser, flere lekestativ og en klatrevegg.


STØ Entreprenør AS

Se flere referanseprosjekter