JM does not take responsibility for the translation

Lillestrøm Atrium

Lillestrøm, Skedsmo, Akershus

Kvartalet Lillestrøm Atrium troner øverst i Storgata i Lillestrøm. Bygget ble ferdigstilt i 2006, og er et prosjekt vi har høstet mye skryt for.

Det var viktig at det nye bygget passet godt inn i den eksisterende bebyggelsen i Lillestrøm, spesielt de nærliggende kvartalene. Ved å benytte ulike materialer i fasaden, blant annet tegl, treverk og glassbyggestein, skapte vi harmoni til de øvrige omkringliggende byggene. Material- og fargevalg ble valgt for å skape en fin balanse mellom det gamle og ærverdige, og det nye moderne.

Kompleks bygg

Lillestrøm Atrium er formet som en hestesko. Dette gir en flott arkitektonisk estetikk, men innebærer også at man må ha kontroll på flere akser. Den buede formen er lukket mot lydkilder som jernbane og bilvei, og åpen mot vest for å fange sol og lys. Samtlige leiligheter har sollys. Det er et kompleks bygg, med flere ulike funksjoner. Det er bygget garasjeanlegg i kjeller og butikk og næringslokaler i første etasje. På toppen av dette ligger boliger, samt en inntrukket toppetasje. I midten av bygget er det etablert et grønt flott parkmessig opparbeidet atrium.


STØ Entreprenør AS

Se flere referanseprosjekter