JM does not take responsibility for the translation

Malerhaugveien

Ensjø, Oslo

Malerhaugveien 34 er et boligprosjekt utviklet av STØ Entreprenør i egenregi i samarbeid med JM Norge.

Tomten ligger på en høyde i Ensjøbyen. Den er bratt og trang, og stilte høye krav i forhold til å finne gode løsninger på det store volumet som skulle oppføres. Ensjøbyen er et transformasjonsområde fra industri til bolig og med det fulgte også svært trafikkerte veier. Dette var en medvirkende faktor til at vi ble nødt til å tenke nytt, og vi er stolte av at prosjektet ble overlevert til kunde før forventet ferdigstillelse.

Vi optimaliserte byggets arkitektur og skapte de aller beste solforholdene. Byggene ble bevisst reist slik at byleilighetene har utsikt til blant annet Holmenkollen allerede fra 1. etasje. I utgangspunktet var det tegnet inn 81 leiligheter i boligkomplekset. Ved å gjøre endringer i prosjektet fikk vi plass til 83.

Grønn oase

Vi var opptatt av at utearealet skulle løfte området ytterligere. Grøntarealene i Malerhaugveien 34 gjør det lett å glemme at du er i en bygård midt i byen. Det terrasserte omhusarealet er frodig beplantet og har en spennende oppbygging. Arealet gir rom for både avslapping og lek.

Attraktive leiligheter

Malerhaugveien 34 består av 83 selveierleiligheter fordelt på 3 bygg. Leilighetene strekker seg fra 38 til 130 kvm BRA, og er delt i 2-, 3- og 4/5-rom. Med gode arealeffektive løsninger er dette er boliger som vil passe godt både for førstegangskjøpere men også etablerte barnefamilier. De fleste leilighetene har stor syd eller vestvendt balkong eller terrasse. Det ble også bygget garasjeanlegg i kjelleren og heis som går til samtlige etasjer.


STØ Entreprenør AS

Se flere referanseprosjekter