JM does not take responsibility for the translation

Rådhuskvartalet, Nittedal

Nittedal sentrum, Skedsmo, Akershus

Rådhuskvartalet - en del av nye Nittedal sentrum

Nye Nittedal Sentrum
Nytt kulturhus og kirke er et viktig grep i den fremtidige sentrumsutviklingen i vekstkommunen Nittedal. Her har STØ Entreprenør utført en samspillsentreprise med Nittedal Kommune som byggherre. Kirken ble overlevert i november 2016 og kulturhuset i januar 2017.

Kirken
Kirken på 1200m² består i tillegg til kirkerom med stor romhøyde blant annet av ungdomssal, møtesal og kapell.

Kulturhuset
Kulturhuset på 3800m²  består i hovedsak av en del med kultursaler og en del med bibliotek og kulturskole. Vestibylen i midten er åpen gjennom to plan og forbinder alle funksjoner direkte.

Både brukere av kirke og kulturhus har bidratt med innspill til prosjekteringsgruppen. Begge bygg er kledd med trekledning.


STØ Entreprenør AS

Se flere referanseprosjekter