JM does not take responsibility for the translation

Rasta senter

Rasta, Lørenskog, Akershus

Leiligheter og undervisningslokaler på Rasta

På Rasta i Lørenskog har vi bygget en 8 etasjers blokk ved siden av den eksisterende Meny butikken. I tillegg til parkering i to etasjer er det undervisningslokaler i tre etasjer og boliger i de tre øverste etasjene. Leilighetene og undervisningslokalene ble overlevert til byggherre i mai 2017.


STØ Entreprenør AS

Se flere referanseprosjekter