JM does not take responsibility for the translation

Spirea Park, Felt A

Økern, Oslo

Spirea Park er et boligprosjekt i egenregi av STØ Entreprenør.

Spirea Park er et boligprosjekt i egenregi av STØ Entreprenør. Totalt består prosjektet av fire felt, A, B, C og D. Byggingen av Felt A omfatter tre boligblokker à 48 leiligheter, totalt 144 leiligheter, og startet på vårparten 2011.

Et område i utvikling
Spirea Park ligger i Spireaveien på Løren/Refstad. og er en del av en omfattende fornyelse av hele Økernområdet. På kort tid skal området forbundet med industri og et kaotisk veinett, bli et attraktivt boligområde.

Nødvendig å tenke nytt

Transformasjon av områder gir store utfordringer. Tomten ligger i tilknytning til et svært trafikkert veinett. Dette er en faktor som bidro til større grad av planlegging. Byggingene står oppå den nye Lørentunnelen,som skapte ekstra utfordringer ved utsprengningen av byggetomten da disse prosjektene ble gjennomført parallelt.. I tillegg går det en høyspentledning tvers over tomten, som satt begrensninger for måten byggeplassen fungerte. Kvaliteten på resultatet har imidlertid ikke måtte stå tilbake for dette, og boligene stod klare for innflytting i 2013.


STØ Entreprenør AS

Se flere referanseprosjekter