JM does not take responsibility for the translation

Statens Havarikommisjon

Lillestrøm, Nedre Romeriket, Akershus

Vi har blitt hedret for vårt valg av underleverandør på prosjektet vårt med Statens Havarikommisjon kontorbygg.

På Lillestrøm har vi tidligere oppført et bygg for Statens Havarikommisjon. Dette prosjektet omhandlet et tilbygg for kontorer til eksisterende bygg.

Betongelementprisen
Bæresystemet ble levert i prefabrikkert form fra underleverandør. Det samme gjaldt fasadeelementer som kom i farget betong. For disse elementene fikk vi Betongelementprisen 2006. Som erfaren totalentreprenør har vi opparbeidet oss god oversikt over markedet, samt et stort nettverk. Valg av underleverandør er ikke en oppgave vi tar lett på. Det er viktig for oss at våre underleverandører kan stå inne for samme høye kvalitet som vi selv gjør.


STØ Entreprenør AS

Se flere referanseprosjekter