JM does not take responsibility for the translation

Strømmen Storsenter

Strømmen, Skedsmo, Akershus

I 2009 startet byggeperioden på 2,5 år som skulle resultere i Norges største kjøpesenter. Utvidelse på hele 72.000 kvm ble gjennomført uten avvik på kvalitet, kostnad eller tid.

Av den totale utvidelsen ligger selve butikklokalene i tre etasjer på 42.000 kvm. Det er også fire underliggende parkeringsetasjer og lagerrom er på 20.000 kvm, i tillegg til 10.000 kvm med tekniske rom. Gjennom hele byggeprosessen var senteret åpent og i normal drift.

Omfattende påbygg
Strømmen Storsenter ligger i de gamle lokalene til Strømmen Staal, som drev Strømmen Verksted. Olav Thon kjøpte lokalene i 1977, og kjøpesenteret åpnet for første gang i 1985. Siden den gang er senteret blitt utvidet flere ganger, men den siste er den desidert største påbyggingen. Det var viktig at senteret fikk en helhet utseendemessig, og at det ikke ble et lappeteppe av tidligere byggtrender. Samtidig var det ønsket spennende og varierende overflater. Det ble spesialbestilt tegl som skulle kle påbygget.

Utfordrende forhistorie
Byggets forhistorie skulle vise seg å bidra til utfordringer vedrørende påbygget. Det ble blant annet funnet massive stålkonstruksjoner i ravinedaler ved siden av senteret. Disse måtte ivaretas og fraktes bort, og det gjennom smale og bebygde veier. I eldre bygg er det vanlig med lavere etasjer. De nedre etasjene i det eksisterende bygget var så lave at man på enkelte plasser måtte bygge ramper for at overgangen til det nye påbygget gikk glatt. Med gode løsninger og nytenking kunne senteret åpne i 2012 med rene overganger mellom gammelt og nytt.

Målt i antall butikker var senteret det største på landsbasis da det re-åpnet etter utvidelsen.


STØ Entreprenør AS

Se flere referanseprosjekter