JM does not take responsibility for the translation

Vernebygg til Gjøa

Bygdøy, Oslo

Etter at Frammuseet overtok Gjøa ble det vedtatt at hun skulle under tak og det var vi som fikk oppdraget.

Bygget som skulle huse Gjøa stilte store krav, og det var satt av lite midler til prosjektet. Derfor var det lenge høyst usikkert om prosjektet i det hele tatt ville la seg realisere. STØ Entreprenør hadde et ønske om å bidra for norsk historie, og hjalp til med finansieringen. Sammen med bidragsytere og Stiftelsen Frammuseet har STØ Entreprenør klart å realisere vernebygget – slik at kommende generasjoner kan få like stor glede av det.

Utfordrende byggeprosess
Det var utfordringer vedrørende å flytte det gamle skipet, og det var knyttet stor spenning til om hun i det hele tatt ville tåle påkjenningen. Skipet er over hundre år gammelt, og den generelle standen var ikke veldig god. En annen utfordring var at det skulle bygges to meter under Oslofjorden. Prosjektleder forteller at fjord og torsk kom på besøk hele fem ganger i løpet av byggeprosessen. For første gang måtte vi hyre inn dykkere i forbindelse med et byggeprosjekt. Men nøye planlegging gjorde at prosessen med å flytte polarskipet Gjøa på plass i sitt vernebygg gikk knirkefritt. I tillegg til å huse skipet er det også bygget en kinosal, et klasserom og en polarsklie for de minste barna i vernebygget som ligger på Bygdøy.


STØ Entreprenør AS

Se flere referanseprosjekter